Bilgi Sistemleri

1. Genel Hizmetler

İşletim sistemlerinin yüklemesinin yapılması.

Program kurulumu ve ayarlanmasının yapılması.

Yedeklemelerin ayarlanması ve takibinin yapılması.

Server, switch, firewall, modem gibi cihazların ayarlarının ve kurulumunun yapılması.

Kullanılan yazılımlar ile ilgili lisans temininin ve danışmanlığının yapılması.

Ofis içerisinde kablolama konusunda destek, uzak mesafelerde danışmanlık desteği verilmesi.

Garanti kapsamındaki arızalı ürünlerin yetkili servis takibinin yapılması.

Garanti kapsamı dışındaki arızalı ürünlerin onarımının veya değişiminin yapılması.

Kamera ve güvenlik sistemleri yazılımı ile ilgili kurulumlarının ve takibinin yapılması.

Firma içerisindeki bilgisayarların iç temizliğinin yapılması.

Bildirilen arızalar ile ilgili uzaktan destek sağlanması.

Sarf malzeme temini ile ilgili danışmanlık yapılması.

Mail kurulumunun ve yeni mail kullanıcı oluşturmasının yapılması.

Dahili telefon kurulumunun ve sistem üzerinden yer değişikliğinin tanımlamasının yapılması.

Cep telefonu kurulumu ve hazırlanmasının yapılması.

2. İnsan Kaynakları

Giriş-çıkış için parmak okutma cihazının kullanıcı tanımlamalarının yapılması.

PDKS yazılımı desteğinin verilmesi.

3. Muhasebe

E-Fatura, E-İrsaliye, E-Arşiv ile ilgili düzenlemelerin yapılması.

Fatura görüntüsü, kodlama tanımlamalarının yapılması.

E-Defter tanımlamalarının ve düzenlemelerinin yapılması.

4. ERP Hizmetleri 

Yazılım versiyon güncellemesinin ve kurulumunun yapılması.

Program kullanımı ile ilgili eğitim verilmesi.

Rapor tasarımının yapılması.

Rapor güncellemelerinin yapılması.

Form tasarımlarının yapılması.

Form güncellemelerinin yapılması

Yazılım geliştirmesinin yapılması.(Event makro, makro)

Stok kartı oluşturulmasının yapılması.

Kullanıcı yetki tanımlamalarının yapılması.

Kullanıcı hesabı oluşturmalarının yapılması.

Personel kartı oluşturmalarının yapılması.

Veritabanı ve firma oluşturmasının yapılması.

Devir işlemlerinin yapılması.

Program tarafından kaynaklanan sistemsel hatalarda sorunun giderilmesi için Birleşik Yazılım firması ile iletişim sağlanması.

Hizmet Standartları →

Yukarıda bahsedilen ve her biri ayrı ayrı yüksek düzeyde öneme sahip iş süreçlerinin belli standartlarda yürütülmesi birinci önceliğimizdir. Şirketinizle yapılan anlaşma neticesinde sırasıyla analiz, kavramsal tasarım ve uygulama ve denetim süreçleri takip edilerek istenen sonuca ulaşılması amaçlanmaktadır. Bu hizmeti alırken şirketinizde 'yürütücü' sıfatıyla bulunan personeliniz öncesinde tüm bu süreçler ile ilgili ön eğitime tabi tutulur. Bunun yanı sıra tüm uygulamalar ile ilgili pratik demolar gösterilerek süreçlere tam hakimiyet sağlanır. Son aşamada uygulamaya alınan süreç tarafımızdan denetlenir ve sözleşme süresi boyunca belirlenen standartlarda uygulanması sağlanır.

Öne Çıkan Hizmetler

Tüm departmanların hardware ve software envanterinin fiziki ve dijital yönetimi.

Şirketinizin kullandığı ERP sisteminin tüm süreçlerinize aktif bir şekilde katılmasını saplamak.

İnsan Kaynakları süreçlerinizin sorunsuz işleyebilmesi için donanımınızın kurulması.

Süreç Haritası

Analiz

Birinci aşama olarak şirketinizin Bilgi Sistemleri süreçleri ile ilgili durumu incelenir. İkincil olarak elde edilen veriler analiz edilerek ihtiyaç analizi yapılır.

Kavramsal Tasarım

Şirketinizin Bilgi Sistemleri süreçlerine ilişkin analiz tamamlandıktan sonra ihtiyaçlarınız üzerine kavramsal tasarım yapılır ve süreç haritanız inşa edilir.

Uygulama ve Denetim

Son olarak da şirketiniz için uygun görülen Bilgi Sistemleri haritası ilgili argümanlar kullanılarak devreye alınır ve periyodik olarak sürdürülebilirliği denetlenir.

Nurpet Ambalaj ABD pazarına Las Vegas’ta Eylül ayında düzenlenecek PackExpo fuarı ile girmeye hazırlanıyor. İKMİB...