Alor, yatırım alanlarında gerekli olan tüm belgelere sahiptir..
Kozmetikten gıdaya yasal tüm yükümlülükler yerine getirilmektedir.
Kalite Standartları Belgeleri

Alor A.Ş. 2010 yılından beri kalite standartları belgelerine sahip bir kuruluştur. ISO:9001-2008 ile başlayan kalite standartlarımız 2015 yılında ISO:9001-2015 ile sertifikalandırma aşamasına gelmiştir. Kalite sistemlerinin en güncel standardını referans olarak kabul ediyoruz ve buradan hareketle ISO kalite sistemi güncellendikçe biz de kendimizi bu yeni standartlara adapte ediyoruz. 

Kozmetik Belgeleri

Türkiye'de kozmetik sektörü belirli standart ve denetimlere tabidir. Alor ve bağlı markaları olarak bu standart ve denetimlere her zaman hazır olmak üzere çalışıyoruz. Ürünlerimizin tamamı Ürün Takip Sistemince kayıt altına alınmış ve her an takip edilebilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığınca yapılan denetimlerde her türlü yasal yükümlülüğü başarıyla sağladığımız tespit edilmiştir.

Gıda Belgeleri

Gıda sektörü Türkiye'de en fazla standartları barındıran ve denetimlerinin sıkı bir şekilde yapıldığı sektördür. Alor olarak, gıda alanında çalışan tüm çalışanlarımızın azami hijyen kurallarına uymasını sağlıyoruz. Bunun yanı sıra tüm çalışanlarımız Hijyen Gıda belgesine sahiptir. 

Antika Uzmanlığı Belgesi

Antika sektörü tam anlamıyla bir sektör olarak değerlendirilmese de bugün Türkiye'de sayıları bini aşan antika mağazası ve bundan çok daha fazla sayıda freelance antikacı antika alanına yön vermektedir. Gerçek anlamda belirli standartlara sahip olmayan bu alan için Antika Uzmanı belgelendirmesi yapılabilmektedir. Alor bağlısı Genova Art and Antiques olarak sattığımız her ürünün orijinal olduğunu garanti etmeyi amaçlıyoruz.

Diğer Belgeler

Yukarıda kategorilendirilmemiş diğer yasal veya özel belgelerime buradan erişebilirsiniz.